Назва теми


1

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень. Неперервність функцій. Дослідження функції.

1_Pobudova_grafkv_funkcj_za_dopomogoju_geometrichnih_peretvoren_.docx


2

Періодичність, парність, непарність функції.

2_Perodichnst__parnst__neparnst_funkc_.docx


3

Тригонометричні формули додавання та наслідки з них. Гармонічні коливання.

3_Trigonometrichn_formuli_dodavannja_ta_nasldki_z_nih__Garmonchn_kolivannja_.docx


4

Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у їх добуток та навпаки.

4_Peretvorennja_sumi__rznic_trigonometrichnih_funkcj_u_h_dobutok_ta_navpaki.docx

 

5

Розв’язування нерівностей з однією змінною

5_Rozvjazuvannja_nervnostej_z_odnju_zmnnoju.docx

 

6

Степеневі функції, їхні властивості і графіки.

6_Stepenev_funkc__hn_vlastivost__grafki.docx

 

7

Паралельне проектування і його властивості. Зображення фігур у стереометрії

7_Paralelne_proektuvannja__jogo_vlastivost__Zobrazhennja_fgur_u_stereometr.docx

 

8

Розв’язування задач на паралельність прямої та площини.

8_Rozvjazuvannja_zadach_na_paralelnst_prjamo_ta_ploshhini_.docx

 

9

Розв’язування задач на паралельність   площин.

9_Rozvjazuvannja_zadach_na_paralelnst___ploshhin_.docx

 

10

Вимірювання кутів у просторі (між прямими, між прямою і площиною, між площинами).

10___Vimrjuvannja_kutv_u_prostor__mzh_prjamimi__mzh_prjamoju__ploshhinoju__mzh_ploshhinami__.docx

 

11

Розв’язування прикладів на екстремуми функції.

11_Rozvjazuvannja_prikladv_na_ekstremumi_funkc_.docx

 

12

Дослідження графіка функції. Розв’язування прикладів.

12_Dosldzhennja_grafka_funkc__Rozvjazuvannja_prikladv_.docx

 

13

Інтеграл, його фізичний зміст.

13_ntegral__jogo_fzichnij_zmst__-_kopija.docx

 

14

Обчислення об’ємів геометричних тіл.

14_Obchislennja_obmv_geometrichnih_tl_.docx

 

15

Площі поверхонь многогранників. Розв’язування задач.

15_Ploshh_poverhon_mnogogrannikv__Rozvjazuvannja_zadach_.docx

 

16

Перерізи циліндра і конуса площиною.

16_Pererzi_cilndra__konusa_ploshhinoju_.docx

 

17

Стохастичний експеримент і випадкова подія. Відносна частота події.

17_Stohastichnij_eksperiment__vipadkova_podja__Vdnosna_chastota_pod_.docx

 

18

Ймовірності суми  та добутку подій.

18_Jmovrnost_sumi__ta_dobutku_podj_.docx

 

19

Дискретна випадкова величина, закон її розподілу. Математичне сподівання дискретної випадкової величини.

19_Diskretna_vipadkova_velichina__zakon__rozpodlu__Matematichne_spodvannja_diskretno_vipadkovo_velichini_.docx

 

20

Вибіркові характеристики. Закон великих чисел. Вибірковий метод у статистиці.

20_Vibrkov_harakteristiki__Zakon_velikih_chisel__Vibrkovij_metod_u_statistic_.docx

 

21

Об’єми тіл обертання та площі їх поверхонь. Розв’язування задач.

21_Obmi_tl_obertannja_ta_ploshh_h_poverhon__Rozvjazuvannja_zadach_.docx

 

 .