Щоб перейти в необхідні  розділи, потрібно в меню у даному розділі  навести курсор на відповідну кнопку У 2019 РОЦІ СТУДЕНТИ КОЛЕДЖІВ ТА УЧНІ ЗАКЛАДІВ ПРОФОСВІТИ СКЛАДАТИМУТЬ ДПА У ФОРМІ ЗНО З ДВОХ ПРЕДМЕТІВ

Опубліковано 01 жовтня 2018 року о 13:51 

Учням закладів професійної освіти та студентам вишів, які у 2019-му отримуватимуть атестат про повну загальну середню освіту, потрібно буде проходити державну підсумкову атестацію в формі ЗНО з двох предметів. Першим буде тестування з української мови і літератури, а другим - на вибір математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття). Про це йдеться у Наказі МОН, яким врегулювано проведення ЗНО 2019 року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Українського центру

оцінювання якості освіти

02 листопада 2018 року № 160

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2019 РОКУ

Зміст роботи визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з

математики для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної

середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від

03 лютого 2016 року № 77.

Загальна кількість завдань роботи – 33.

На виконання роботи відведено 180 хвилин.

Сертифікаційна робота з математики складається із завдань чотирьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–20).

Завдання складається з основи та п’яти варіантів відповіді, з яких лише один

правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього

незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (21–24).

Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених

цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає

встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією,

позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник

зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків

(цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (25–30):

– структуроване завдання (25, 26) складається з основи та двох частин і

передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник

зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки,

записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання

в бланку відповідей А;

– неструктуроване завдання (27–30) складається з основи та передбачає

розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник

зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки,

записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (31–33).

Завдання складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання

вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання в

бланку відповідей Б навів усі етапи розв’язання й обґрунтував їх, зробив

посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження,

проілюстрував розв’язання задачі рисунками, графіками тощо.

Увага!

Результат виконання завдань 1–28, 31, 32 буде зараховано (за вибором здобувача)

як результат державної підсумкової атестації

за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів)

закладів освіти, які 2019 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано

під час прийому до закладів вищої освіти

Схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи з

математики:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють у 0 або 1 бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну

відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не

надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюють у 0, 1,

2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну

пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї

позначки в рядку та/або колонці; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної

правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю:

– структуроване завдання оцінюють у 0, 1 або 2 бали: 1 бал за кожну правильно

вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді, або

відповіді на завдання не надано;

– неструктуроване завдання оцінюють у 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано

правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді

на завдання не надано.

4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю:

– 31, 32 оцінюють у 0, 1, 2, 3 або 4 бали;

– 33 оцінюють у 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів.

Увага!

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряють і до уваги не беруть

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання

сертифікаційної роботи з математики, – 62.


 .