ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН .robocha_programa.docx 

 

Назва розділу, модуля, теми програми

Обсяг годин

 

 

 

 

за навчальною програмою

за робочою навчальною програмою

 

 

 

 

всьо­го

з них:

всьо­го

з них:

 

 

 

 

 

 

ауди-

тор-

них

само­стій­них

 

 

ауди-

тор-

них

само­стій­них

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Функції, їхні властивості і графіки

15

15

 

20

20

 

2

Тригонометричні функції

18

18

 

28

28

 

3

Похідна та її застосування

14

14

 

20

20

 

4

Паралельність прямих і площин у

 

 

 

 

 

 

 

просторі

17

17

 

16

16

 

5

Перпендикулярність прямих і

 

 

 

 

 

 

 

площин у просторі

17

17

 

24

24

 

6

Координати і вектори

10

10

 

12

12

 

7

Показникова та логарифмічна

 

 

 

 

 

 

 

функції

16

16

 

28

28

 

8

Інтеграл та його застосування

10

10

 

16

16

 

9

Елементи комбінаторики, теорії

 

 

 

 

 

 

 

ймовірностей і математичної

 

 

 

 

 

 

 

статистики

10

10

 

8

8

 

10

Многогранники

14

14

 

18

18

 

11

 Тіла обертання

12

12

 

18

18

 

12

Об’єми та площі поверхонь

 

 

 

 

 

 

 

геометричних тіл

11

11

 

16

16

 

13

Повторення, узагальнення та

 

 

 

 

 

 

 

систематизація матеріалу.

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язування задач.

90

90

 

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

254

254

 

254

254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .