ВИЩА МАТЕМАТИКА

 

Назва розділу, модуля, теми програми

Обсяг годин

за навчальною програмою

за робочою навчальною програмою

всьо­го

з них:

всьо­го

з них:

ауди-

тор-

них

само­стій­них

ауди-

тор-

них

само­стій­них

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Вступ

2

2

 

2

2

 

1

Розділ. Елементи лінійної та векторної алгебри. Аналітична геометрія на площині.

 

 

 

 

 

 

 

Тема

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Тригонометричні функції

6

4

2

6

4

2

 

1.2 Елементи лінійної алгебри

8

6

2

10

4

6

 

1.3Елементи векторної алгебри

6

4

2

8

4

4

 

1.4 Аналітична геометрія на площині

6

4

2

12

4

8

 

1.5 Системи лінійних нерівностей. Елементи лінійного програмування

 

6

 

4

 

2

 

4

 

2

 

2

 

1.6 Комплексні числа

8

6

2

8

4

4

Всього за розділ

42

30

12

50

24

26

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Розділ. Диференціальне та інтегральне числення

 

 

 

 

 

 

 

Тема

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Диференціальне числення функції однієї змінної

 

12

 

10

 

2

 

16

 

6

 

10

 

2.2 Диференціальне числення функції багатьох змінних

 

6

 

4

 

2

 

8

 

4

 

4

 

2.3 Інтегральне числення

10

8

2

12

6

6

 

2.4 Диференціальні рівняння

8

6

2

10

4

6

 

2.5 Ряди

6

4

2

6

2

4

 

2.6 Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

 

6

 

4

 

2

 

6

 

2

 

4

Всього за розділ

48

36

12

58

24

34

Разом годин з навчальної дисципліни

90

66

24

108

48

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .