Навч рік Викладач Назва Вид роботи
2010-2011 н. р. Яланжі Л.Д. «Озвучені пояснення текстових задач за допомогою таблиць, схем, малюнків з дисципліни «Математика» для студентів технікумів і коледжів» Методична  розробка    
  Тарай М.Г. «Бінарна лекція з дисципліни «Вища математика» та «ТОЕ»     Методична розробка    
2011-2012 н. р. Тарай М.Г.   «Навчальний посібник з вищої матемематики  для студентів ВНЗ І-ІІ р.а»       Методична розробка
  Яланжі Л.Д. «Складання плану розв’язання задачі в кольоровому оформленні»     Методична розробка
2012-2013 н. р. Яланжі Л.Д. Тарай М.Г. «Мультимедійний комплекс відео зображень геометричних тіл в просторі 3Dдля викладачів і студентів ВНЗ І-ІІ р.а. з дисципліни «Математика»»     Методична розробка
  Яланжі Л.Д. «Інноваційніпідходи до професійноїпідготовкимайбутньоговчителя в умовах ВНЗ» (2013р) Науково-практична конференція
2013-2014 н. р. Тарай М.Г. Яланжі Л.Д. «Прикладні задачі економічного змісту»       Методична розробка
  Яланжі Л.Д. Тарай М.Г. «Розвиток мислення студентів на заняттях з математики»(фільм)     Методична розробка
  Яланжі Л.Д. «Розв’язання текстових задач»(відео-посібник) Методична розробка
  Яланжі Л.ДТарай М.Г..
«Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців» на тему: «Як навчити розуміти розв’язання геометричних задач» ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція інноваційні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя в умов ВНЗ
2014-2015 н. р. Яланжі Л.Д. Тарай М.Г.  «Впровадження нових інформаційних технологій освіти»   Міжнародна науково-практична конференція
ЯланжіЛ.Д.
ТарайМ.Г.  
 "Зрозуміла і наочна  математика" (фільм)  Методична розробка
2015-2016 н. р. ЯланжіЛ.Д.
ТарайМ.Г.  
 
 "Як розв'язувати задачі з геометрії "(фільм) Методична розробка
2016-2017 н. р. ЯланжіЛ.Д.
ТарайМ.Г.  
 
"Інформаційні технології на заняттях математики." Всеукраїнська науково-практична конференція
  ЯланжіЛ.Д.
ТарайМ.Г.  
 
 "Проблеми математичної освіти."(фільм)  Методична розробка
2017-2018 н. р. 

ЯланжіЛ.Д.
ТарайМ.Г.  
 
 «Розвиток просторового мислення за допомогою інформаційних технологій на заняттях з математики»  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
2018-2019 н. р.  ЯланжіЛ.Д.
ТарайМ.Г.  
 
"Сайт математики та вищої математики ІТМЕСГ" 
    
    
    
 .